Porady techniczne

Jak poprawnie zbudować nawierzchnię z kostki brukowej.

Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego drogi o ruchu kategorii KR3 (71-335 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobę)

Porady techniczne - kostka brukowa title=

Porady techniczne - kostka brukowa title=

Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego drogi o ruchu kategorii KR4 (335-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobę)

Porady techniczne - kostka brukowa

drogi o ruchu kategorii KR5 (1001-2000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobę)

Porady techniczne - kostka brukowa

Porady techniczne - kostka brukowa

Porady techniczne - kostka brukowa


Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podłożu G1 o modulke sprężystości (wtórnym) > 100MPa)

Porady techniczne - kostka brukowa

Nawierzchnia chodnika z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej <2500kg na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >80MPa

Porady techniczne - kostka brukowa

Nawierzchnia chodnika wyłącznie dla ruchu pieszych

Porady techniczne - kostka brukowa

Nawierzchnie ścieżek rowerowych

Porady techniczne - kostka brukowa

Nawierzchnie przeznaczone do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (parkingu) dla samochodów o masie całkowitej <2500kg na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >120MPa

Porady techniczne - kostka brukowa

Nawierzchnie przeznaczone do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (parkingu) dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >100MPa

Porady techniczne - kostka brukowa

Porady techniczne - kostka brukowa

Porady techniczne - kostka brukowa

Porady techniczne - kostka brukowa